Добробит у заједницама широм Сједињених Америчких Држава је уобичајен или опадајући у свих 50 држава

Поштујемо вашу приватност. Ниједан од 186 заједница укључених у рангирање побољшало је свој укупни индекс благостања за статистички значајну маргину у последње две године у поређењу са претходним двогодишњим периодима, према новим подацима.

Опширније

Добробит у заједницама широм Сједињених Америчких Држава је уобичајен или опадајући у свих 50 држава

Поштујемо вашу приватност. Ниједан од 186 заједница укључених у рангирање побољшало је свој укупни индекс благостања за статистички значајну маргину у последње две године у поређењу са претходним двогодишњим периодима, према новим подацима.

Опширније
arrow